Liên hệ với chúng tôi

Trong trường hợp bạn muốn phản ánh tác dụng phụ hay chất lượng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chuyên gia y tế của bạn (bác sĩ hay dược sĩ) hoặc cơ quan quản lý y tế. Bạn cũng có thể gửi thông tin trực tiếp tới địa chỉ email: drugsafety.vietnam@bayer.com.

Trong trường hợp bạn cần tư vấn thêm về tính năng, công dụng và cách sử dụng sản phẩm, bạn có thể gửi câu hỏi về: Medinfovietnam.bch@bayer.com

Vui lòng điền đầy đủ, không bỏ trống thông tin liên hệ nào theo biểu mẫu dưới đây.

Sản phẩm

Thông báo thu nhận thông tin

Công ty TNHH Bayer Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Bayer”) cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Thông tin do bạn cung cấp cho Bayer trên biểu mẫu này sẽ được Bayer sử dụng cho mục đích xử lý yêu cầu của bạn và trao đổi với bạn về vấn đề này theo thông báo thu nhận thông tin của chúng tôi. 

 
Tôi đã đọc kỹ Thông báo thu nhận thông tin trước khi cung cấp thông tin cá nhân.
 

CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.